Skip to content

The Leader in Me!

Afgelopen schooljaar hebben we gezocht naar een ‘kapstok’ voor een schoolbrede (samen met Kober) aanpak rondom sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen: een aanpak waarmee we dezelfde taal spreken, een aanpak die zich richt op wat kinderen in de huidige maatschappij nodig hebben, een aanpak waarin we samen met kinderen en ouders optrekken.

We hebben onze zoektocht vlak voor de zomervakantie (2021) afgerond. We vinden het dan ook erg leuk om nu te kunnen melden dat we (samen met Kober!) gaan werken vanuit de bijzondere pedagogische lijn:

‘The Leader in Me’ (link).

Heel in het kort: Deze aanpak heeft een basis in 7 gewoonten en is gebaseerd op het gedachtegoed van Stephen Covey. Het is een aanpak die verweven zit in alles wat we (gaan) doen. Het doel ervan is dat kinderen door het aanleren van 7 gewoonten een effectieve persoonlijke ontwikkeling doormaken. De lessen leiden op tot zelfsturing, samenwerken met anderen en het leren nemen van verantwoordelijkheid. Het doorloopt een proces dat van binnen naar buiten werkt. Met andere woorden: eerst bij jezelf, daarna samen met anderen. Of net als bij een boom: vanuit de wortels naar de kroon. Hiermee werken we ernaar toe dat kinderen persoonlijk de regie dúrven voeren over hun leerproces, eigenaarschap tonen, slimme keuzes maken en prettig met anderen kunnen omgaan. Het invoeren gebeurt de komende jaren stapsgewijs. Het team leert de gewoonten eerst zelf en past natuurlijk goed voorbeeldgedrag toe. Vanuit het team worden in het volgende schooljaar de gewoonten overgebracht naar de leerlingen en ook naar ouders.

Samen met het team en kinderen zullen we iedereen op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

Andere berichten

Kerstkoor in Actie

Groep 3 heeft zichzelf als Kerstkoor geknutseld. Je hoort de engelen gewoon zingen.Fijne Kerstdagen iedereen!
Lees verder

Nieuw schoolplein vordert

Er is en wordt nog hard gewerkt aan het nieuwe groene plein aan de Raaimoerenkant. Bewegen, avontuur en groen, maar
Lees verder