Skip to content

Nieuwe ouders

Leuk, maar ook spannend! U bent straks minstens 8 jaar verbonden aan de basisschool. Dit moet dan zeker goed voelen.
Kom gewoon eerst een keer op bezoek. U wordt dan rondgeleid door een paar van onze leerlingen die ‘de rondleid-club’ van school zijn. Tijdens deze kennismaking en een rondje door de school kunt u sfeer-proeven, heel veel vragen stellen en rondkijken wat de Werft tot Dé Werft maakt. Om een afspraak te maken voor een bezoek kunt u even bellen (076-5410515) of het contactformulier hieronder invullen (dan nemen we daarna snel contact met u op). 

Tijden & vakantie

Alle groepen hebben ’s ochtends en ‘s middags een inloop. Leerlingen nemen buiten afscheid van hun wegbrengers, en gaan zelfstandig naar binnen. Als de tweede bel is gegaan starten alle lessen. Na afloop van de schooldag komen de leerlingen ook weer zelfstandig naar buiten toe. De leerkrachten van groep 1-4 lopen nog mee om erop toe te zien dat alle leerlingen hun papa, mama of opa en oma gevonden hebben. 

Mocht u iets willen doorgeven aan de leerkracht? Stuur even een berichtje via Parro of bel buiten de lestijden met school.

Schooltijden

Weekdag
Schooltijden
maandag
08:45-12:15 en 13:30-15:30
dinsdag
08:45-12:15 en 13:30-15:30
woensdag
08:45-12:15
donderdag
08:45-12:15 en 13:30-15:30
vrijdag
08:45-12:15 en 13:30-15:30

Schoolkalender

Wat?
Wanneer?
Studiedag
vrijdag 7 oktober 2022
Herfstvakantie
maandag 24 oktober – vrijdag 28 oktober 2022
Studiedag
maandag 31 oktober 2022 (aansluitend aan de herfstvakantie)
Vrije middag
donderdag 22 december 2022 (maar wel van 17:00-19:00 naar school voor het kerstdiner)
Vrije middag
vrijdag 23 december 2022, vanaf 12:15 vrij
Kerstvakantie
maandag 26 december – vrijdag 6 januari 2023
Studiedag
woensdag 8 februari 2023
Vrije middag
vrijdag 17 februari 2023, vanaf 12:15 vrij
Carnavalsvakantie
maandag 20 februari – vrijdag 24 februari 2023
Studiedag
vrijdag 31 maart 2023
Vrije middag
vrijdag 7 april 2023, vanaf 12:15 vrij
2e Paasdag
maandag 10 april 2023
Meivakantie
maandag 24 april – vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart
donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023
2e Pinksterdag
maandag 29 mei 2023
Juniweek
maandag 19 juni – vrijdag 23 juni 2023
Calamiteitendag
vrijdag 14 juli 2023 (vrij tenzij)
Zomervakantie
maandag 17 juli – vrijdag 25 augustus 2023

Parro

Om alle communicatie zo simpel mogelijk te houden maken we vooral gebruik van de schoolapp Parro. Via deze app wordt u op de hoogte gehouden van nieuws, vragen we om hulp als het nodig is, krijgt u foto’s vanuit de klas en vindt u de jaarplanning. Daarnaast kunt u hier bijvoorbeeld ook uw privacy-voorkeuren instellen, uw adresgegevens aanpassen of inschrijven voor de oudergesprekken.

Ouderraad

De school wordt ondersteund door een actieve en enthousiaste Ouderraad (OR). In samenwerking met de leerkrachten organiseren we activiteiten voor en met de kinderen. Bijvoorbeeld: een sportdag, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, carnaval en de avondvierdaagse. Om deze activiteiten goed te laten verlopen is het natuurlijk prettig als er voldoende ouders kunnen helpen (ook omdat het gewoon gezellig is). Via Parro wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten en de oproepen om mee te helpen. Om alles mogelijk te maken wordt aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage van €15,- gevraagd. 

Verlof aanvragen

Er kan zich wel eens een situatie voordoen waardoor er verlof aangevraagd moet worden. Niet alle afspraken zijn namelijk buiten schooltijd te plannen. U moet hiervoor tijdig een verlofformulier invullen, ondertekenen en afgeven/mailen aan de administratie van school aan. Formulieren voor het aanvragen van verlof vindt u hieronder:

Medezeggenschapsraad

De MR praat, denkt en beslist mee over onderwerpen die alle kinderen, ouders en leerkrachten van de school aangaan. Want als het gaat om (belangrijke) school-beslissingen werkt de directie nauw samen met de MR. De MR praat mee over zaken als het vaststellen van het vakantierooster en vrije dagen, het werkverdelingsplan, de schoolgids, en schoolontwikkelingen. De MR komt ook zelf met ideeën en voorstellen die de school aangaan. Heeft u als ouder ideeën of andere vragen aan de MR? Benader dan een van onze MR-leden of stuur een mail naar: kbsdewerft_mr@inos.nl

Namens de Ouders

Namens het Team

Notulen