Skip to content

Nieuwe ouders

Leuk, maar ook spannend! U bent straks minstens 8 jaar verbonden aan de basisschool. Dit moet dan zeker goed voelen. U bent welkom om een keer onze school te bezoeken om zo De Werft beter te leren kennen. Tijdens deze kennismaking en een rondje door de school kunt u sfeer-proeven, heel veel vragen stellen en rondkijken wat de Werft tot Dé Werft maakt. Om een afspraak te maken voor een bezoek kunt u even bellen (076-5410515) of het contactformulier invullen (dan nemen we daarna snel contact met u op). 

Tijden & vakantie

Alle groepen hebben ’s ochtends en ‘s middags een inloop. Leerlingen nemen buiten afscheid van hun wegbrengers, en gaan zelfstandig naar binnen. Als de tweede bel is gegaan starten alle lessen. Na afloop van de schooldag komen de leerlingen ook weer zelfstandig naar buiten toe. De leerkrachten van groep 1-4 lopen nog mee om erop toe te zien dat alle leerlingen hun papa, mama of opa en oma gevonden hebben. 

Mocht u iets willen doorgeven aan de leerkracht? Stuur even een berichtje via Parro of bel buiten de lestijden met school.

Schooltijden

Weekdag
Schooltijden
maandag
08:45-12:15 en 13:30-15:30
dinsdag
08:45-12:15 en 13:30-15:30
woensdag
08:45-12:15
donderdag
08:45-12:15 en 13:30-15:30
vrijdag
08:45-12:15 en 13:30-15:30

Schoolkalender

Wat?
Wanneer?
Studiedag
vrijdag 08 oktober 2021
Herfstvakantie
maandag 25 oktober – vrijdag 29 oktober 2021
Studiedag
maandag 1 november 2021 (aansluitend aan de herfstvakantie)
Vrije dag
maandag 6 december 2021
Vrije middag
vrijdag 24 december 2021, vanaf 12:15 vrij
Kerstvakantie
maandag 27 december – vrijdag 7 januari 2022
Studiedag
woensdag 9 februari 2022
Vrije middag
vrijdag 25 februari 2022, vanaf 12:15 vrij
Carnavalsvakantie
maandag 28 februari – vrijdag 4 maart 2022
Studiedag
vrijdag 1 april 2022
Vrije middag
vrijdag 15 april 2022, vanaf 12:15 vrij
2e Paasdag
maandag 18 april 2022
Meivakantie
maandag 25 april – vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart
donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022
2e Pinksterdag
maandag 6 juni 2022
Juniweek
maandag 27 juni – vrijdag 1 juli 2022
Calamiteitendag
vrijdag 22 juli 2022 (vrij tenzij)
Zomervakantie
maandag 25 juli – vrijdag 2 september 2022

Parro

Om alle communicatie zo simpel mogelijk te houden maken we vooral gebruik van de schoolapp Parro. Via deze app wordt u op de hoogte gehouden van nieuws, vragen we om hulp als het nodig is, krijgt u foto’s vanuit de klas en vindt u de jaarplanning. Daarnaast kunt u hier bijvoorbeeld ook uw privacy-voorkeuren instellen, uw adresgegevens aanpassen of inschrijven voor de oudergesprekken.

Ouderraad

De school wordt ondersteund door een actieve en enthousiaste Ouderraad (OR). In samenwerking met de leerkrachten organiseren we activiteiten voor en met de kinderen. Bijvoorbeeld: een sportdag, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, carnaval en de avondvierdaagse. Om deze activiteiten goed te laten verlopen is het natuurlijk prettig als er voldoende ouders kunnen helpen (ook omdat het gewoon gezellig is). Via Parro wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten en de oproepen om mee te helpen. Om alles mogelijk te maken wordt aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage van €15,- gevraagd. 

Verlof aanvragen

Er kan zich wel eens een situatie voordoen waardoor er verlof aangevraagd moet worden. Niet alle afspraken zijn namelijk buiten schooltijd te plannen. U moet hiervoor tijdig een verlofformulier invullen, ondertekenen en afgeven/mailen aan de administratie van school aan. Formulieren voor het aanvragen van verlof vindt u hieronder:

Medezeggenschapsraad

De MR praat, denkt en beslist mee over onderwerpen die alle kinderen, ouders en leerkrachten van de school aangaan. Want als het gaat om (belangrijke) school-beslissingen werkt de directie nauw samen met de MR. De MR praat mee over zaken als het vaststellen van het vakantierooster en vrije dagen, het werkverdelingsplan, de schoolgids, en schoolontwikkelingen. De MR komt ook zelf met ideeën en voorstellen die de school aangaan. Heeft u als ouder ideeën of andere vragen aan de MR? Benader dan een van onze MR-leden of stuur een mail naar: kbsdewerft_mr@inos.nl

Namens de Ouders

Namens het Team

Notulen