Skip to content

Kober 'Werveltuin'

De peuteropvang en buitenschoolse opvang worden georganiseerd door onze samenwerkingspartner Kober. In het schoolgebouw vormen twee Kober-lokalen samen ‘locatie Werveltuin’. We bieden op deze manier voorschoolse, tussenschoolse (overblijf) en naschoolse opvang voor kinderen van 2,5 jaar tot 13 jaar.
Bij Kober zijn er verschillende mogelijkheden wat betreft voorschoolse opvang en naschoolse opvang. Het aantal kinderen per dag varieert tussen de tien en veertig kinderen die worden begeleid door twee of drie pedagogisch medewerkers.

Voorschoolse opvang

In de ochtend kunnen de kinderen vanaf 07:30 aanschuiven aan de grote tafel om nog even een boterham te eten, wat te kletsen of om gezellig samen te spelen met de anderen die er zijn, net zo lang tot de schoolbel gaat en de kinderen naar hun klas gaan.

Tussenschoolse opvang

Ook kunnen de kinderen op school overblijven. Vanaf 12:15 zorgen pedagogisch medewerkers en vrijwilligers van Kober ervoor dat leerlingen onder toezicht kunnen lunchen en buitenspelen. Als het te hard regent blijven we binnen. Dan wordt er een spelletje gespeeld of een filmpje gekeken. Als om 13:20 de schoolbel weer gaat, gaan alle kinderen weer naar de klas. Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor de overblijf:

Naschoolse opvang

Na een dag intensief en geconcentreerd werken op school kunnen alle kinderen zich bij de BSO ook weer ontspannen. Er is ruimte voor beweging en lekker bezig zijn (samen of juist even alleen). Buiten op het plein organiseren we regelmatig iets met bewegen, of we gaan koken en bakken, beestjes ontdekken, gewoon lekker samen kleuren of een spelletje spelen. Maar lekker op de bank een boek lezen is ook zeker aan te bevelen. 

Peuteropvang / VVE

Een kind van twee jaar wil de wereld ontdekken. Groei en ontwikkeling van de peuter staan daarom centraal bij de peuteropvang. Soms heeft een peuter net iets meer ondersteuning nodig bij zijn of haar taalontwikkeling. Dan bieden wij bij de peuteropvang Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Hier komen kinderen van 2,5 jaar met een verwijzing van het consultatiebureau. Kinderen van de peuteropvang en de VVE spelen samen in de groep. Omdat we in het schoolgebouw zitten, maken de peuters  al vroegtijdig kennis met de basisschool. We werken veel met elkaar samen. Ook houden we gezamenlijke vieringen en als je kind 4 jaar is, zorgen we voor een warme overdracht naar de basisschool. 

Openingstijden

Bso Werveltuin biedt de volgende opvangmogelijkheden:

Voorschoolse opvang

Tussenschoolse opvang

Naschoolse opvang

Tijdens studiedagen en vakanties

De Peutertuin biedt de volgende opvangmogelijkheden:

Openingstijden Peutertuin

Tijdens schoolvakanties voegen de kinderen en pedagogisch medewerkers van BSO Olympia en BSO Werveltuin samen op locatie Werveltuin.

Mocht u op woensdagmiddag opvang nodig hebben, neem dan contact met ons op, dan kunnen we samen een oplossing zoeken.