Bijen B&B

Een leuke stap in de groene richting is dat we als school een Bed & Breakfast voor wilde bijen hebben toegewezen gekregen. Door deze toewijzing nemen we ook officieel deel aan het NK-tegelwippen onder het mom van: tegel eruit, groen erin. Na de zomervakantie worden de tegels gewipt en wordt de Bee B&B gerealiseerd!

Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds

In het kader van de vergroening en ontwikkeling van het schoolplein en de directe schoolomgeving hebben we goed nieuws. We hebben op basis van ons voorbereidende plan een subsidie van €10.000,- toegekend gekregen. Een mooie eerste stap om de plannen verder uit te werken en te komen tot een concreet plan. Een eerst stap na de zomervakantie is dat allee leerlingen hun ideale schoolplein gaan ontwerpen. Met alle ideeën gaat een vertegenwoordiging van leerlingen naar een overleg met alle betrokkenen om de wensen op tafel te leggen. Dit nemen de ontwerpers van Green & So en van de Gemeente Breda mee in de echte tekeningen. Natuurlijk zullen we ook nog extra budget willen ophalen met bijvoorbeeld een sponsorloop speciaal voor het plein en misschien ook wel iets van crowdfunding. Leuk, spannend en uitdagend! Het wordt hoe dan ook een heel mooi plein met een groene omgeving.

SummerviBes Springbreak!

Van 1 tot en met 8 mei is er weer een nieuwe editie van SummerviBes onder de naam Springbreak Breda. Ook deze keer met veel leuke activiteiten voor jeugd en jongeren tussen de 6 en 18 jaar. Het programma bestaat uit sport en bewegen, waaronder het populaire suppen. Maar ook is er veel aanbod om creatief bezig te zijn, zoals een workshop graffiti. De activiteiten vinden zowel stadsbreed als in de wijk plaats. Het programma is samengesteld met de maatschappelijke partners Breda Actief, Grote Broer Grote Zus, Nieuwe Veste en Surplus.

https://verrasjezelf.nieuweveste.nl/summervibes/

klik op de link voor het programma en aanmelden.

Fijne vakantie gewenst !